2017/18

סדנאת רישום מודל עירום

בהדרכת ערן וובר באטלייר

במושב הבונים

ATELIER

WEBBER 

יומיים רצופים

לימוד טכניקות 

רישום פיגורטיבי

בפחם

I

יום חמישי - 4.1

יום שישי - 5.1

לפרטים והרשמה

ניתן לפנות במייל

eranwebber@gmail.com

I

ATELIER

WEBBER 

סדנאת רישום מודל עירום

בהדרכת ערן וובר באטלייר

במושב הבונים

לפרטים והרשמה 

ניתן לפנות במייל 

eranwebber@gmail.com

יומיים רצופים

 לימוד טכניקות

רישום פיגורטיבי

בפחם 

יום חמישי

 30.11

יום שישי

1.12

Workshop in florence          to learn more :